سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
حذف تبلیغات طمع‌زا از رسانه ملّی
در تجربه ها دانشی تازه است . [امام علی علیه السلام]